Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 3rd English Guide Pdf Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends Textbook Questions and Answers, Notes.

TN Board 3rd Tamil Solutions Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us recall :

Question 1.
Name and colour the picture.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 1

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 2

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 3

Question 2.
Read the words to your friend

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 4

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Look and say :

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 5

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 6

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 7

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 8

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us sing :

Page 68 :

Wonderful Tree :

அற்புதமான மரம்

I am a wonderful tree
In the heart of seed
Buried deep, so deep,
My mighty plant, lay asleep.

“Wake up”, said the sun
“Rise and shine”
“Wake up” said the rain
“So, we may sustain”

My little plant heard
And rose to see,
How wonderful
The outside world might be!

விதையின் நடுவே குடியிருக்கும்
விந்தையான மரம் நான்
ஆழத்தில், அதிக ஆழத்தில் என் வலிமையான செடி
ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

“எழுவாய், ஒளிர்வாய் விழித்தெழுவாய்”
என்றே சொன்னது சூரியனே.

“எழுவாய் உனக்கு உணவூட்ட
மழையாய் நாங்கள் வந்தோமே.”

சின்னச் செடியோ இதுகேட்டு
கண்ணைத் திறந்து எழுந்தது பார்
சின்னஞ் சிறிய இலைவிரித்து
மின்னும் உலகைப் பார்த்தது பார்

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Stanza 1 :
I am a wonderful tree. I am still inside the seed. My little seedling is buried deep in the seed. I can grow into a strong tree but now I am still asleep.

Meanings and Explanations:

I – the tree, அந்த மரம்; ‘wonderful – having surprising qualities, அற்புத; heart of seed – central part of the seed, விதையின் உள்ளே; buried – cover under the ground with soil, புதைக்கப்பட்டு; deep – long distance, down below, ஆழமாக; mighty – very strong, வலிமை மிக்க; lay – past tense of ‘lie’, கிடந்தேன்; usleep – sleeping, sings தாங்கிக் கொண்டு;

Stanza 2 :

The sun saw me. He asked me to wake up and shine. The rain began to fall. It asked me to get up. The rain promised to give me food.

Meanings and Explanations:

wake up – get up from sleep, உறங்கி எழு; rise – get up from bed, எழு; shine – spread light, ஒளிவீசு; we – the seasonal rains, பருவ மழைகள்; sustain – give food to; உணவூட்டு;

Stanza 3 :

My little plant heard the words of the sun and the rain. At once it got up from sleep. The seedling came above the earth. It saw the world outside. ‘How wonderful is the world’ said the little plant.

Meanings and Explanations:

heard- past tense of ‘hear’; rose – past tense of ‘rise’; got up from sleep, எழுந்தது; outside world – the world above the earth, வெளி உலகம்;

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us learn :

Page 69 :

THE COCONUT GROVE

தென்னந்தோப்பு :

இனியா என்பவள் பெரிய பழுப்பு நிறக் கண்களைக் கொண்ட ஒரு சிறுமி. அவள் தன் பெற்றோருடன், ஒரு சிறிய நீலநிற ஏரிக்கு (blue lake) அருகில் உள்ள தென்னந்தோப்பில் (coconut grove) வசித்து வந்தாள். அவள் ஏரிக்கு அருகில் உள்ள தன் பெற்றோருக்கு உதவி செய்வாள். பள்ளிக்குச் செல்வாள். அவர்களுடன் பொழுதுபோக்கி மறுநாள் எழுந்துவிடுவாள் (wake up). அவள் ஏரியை நோக்கி இறங்கிச் செல்லும்போது ஒரு காலிக் கூடையை (empty basket) தன் தலையில் சமநிலையில் வைத்துக் கொண்டு (balanced) நடப்பது வழக்கம். அவளது அம்மா சலவை செய்ய வேண்டிய துணிகளுடன் (laundry) பின்னால் நடந்து வருவாள். அவளது அப்பா பெரிய மீன் பிடிக்கும் வலையைக் (fishing net) கொண்டு வருவார்.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 9

ஏரியில் உள்ள ஒரு பெரிய கல்லில் (stone) அம்மா துணி துவைப்பாள். அந்தச் சமயம் அவளது அப்பா மீன் பிடிக்கச் செல்வார். அவர் கரைக்கு (to the shore) வலையை இழுத்து வரும்போது (dragged) அவர்கள் ஒரு பெரிய கூடையில் மீன்களைச் சேகரித்துக் கொள்வார்கள் (collected).

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 10

சில நேரங்களில் அந்த வலையில் ஒரு ஆமை (turtle) சிக்கிக் கொள்ளும். ஆனால் இனியா அதைக் காப்பாற்ற (save) ஓடோடி வருவாள். ஒரு நாள் வெயில் காயும் காலை நேரத்தில் (sunny morning), தன் தந்தையுடன் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது இனியா கேட்டாள் “அப்பா, நாம் தினந்தோறும் நிறைய மீன் பிடிக்கிறோம். இங்கே மீன்களே இல்லாமல் போய் விட்டால் என்ன செய்வது?” அவளது அம்மா சிரித்துக்கொண்டே அவளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டாள். மரநிழலில் (shade) இனியாவின் அம்மா நிம்மதியற்ற தூக்கத்தில் (uneasy sleep) ஆழ்ந்துவிட்டாள்.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 11

மீன்கள் இல்லாத ஏரியைப் பற்றி அவள் கனவு கண்டாள்(dreamt). அந்தக் கனவில், அப்பா தினந்தோறும் மீன்கள் இல்லாமல் வருவதையும், குடும்பத்திற்கு ஆதரவான (support) வருமானம் இல்லாமல் போனதையும் தன் கனவில் கண்டாள்.

அப்போது காற்று (wind) அவளிடம் கூறியது “நீரும் நிலமும் எப்போதும் உங்கள் குடும்பத்தைக் கவனித்து, பராமரித்து (taken care of) வருகின்றன. நீங்கள் அதற்குப் பதிலாக (in return) அவற்றைப் பராமரித்துக் கொள்ளவேண்டும்.”

அவள் கண்களில் கண்ணீர்த் துளிகளுடன் விழித்தெழுந்தாள் (woke up). போதுமான அளவு மீனை விற்காமல் இனியாவை எப்படி வளர்ப்பது (bring up) என்று அவளுக்குத் தெரியவில்லை .

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Page 70 :

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 12

பிற்பகல் முழுவதும் (all afternoon) அவள் தென்ன ம் பாய்களை (coconut mats) முடைந்து கொண்டே (weaving) தன் கனவைப் பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள். அன்றிரவு, எண்ணெய் விளக்கு (oil lamp) இரவில் நெடுநேரம் எரிந்து கொண்டிருக்க, தனது பெற்றோர் கிசுகிசுவெனப் பேசுவதை (whisper) இனியா கேட்டாள்.

மறுநாள் காலை அவளது அப்பா அவளிடம் ஒரு சிறிய கூடையைக் கொடுத்தார்.

“எல்லா மீன்களையும் எப்படி இந்தச் சிறிய கூடையில் வைத்து சுமக்க முடியும்?” என இனியா கேட்டாள்.

“இந்தக்கூடை எவ்வளவு பிடிக்கிறதோ (as many fish as fit inside) அவ்வளவு மீன்களை மட்டும் மீன் பிடிப்போம்.”

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 13

இனியாவுக்கு ஒரே குழப்பமாகிவிட்டது (was puzzled) “இது எப்படி நமக்குப் போதும்?” என அவள் அதிசயித்தாள் (won dered). அவள் பள்ளிக் கூடத்திலிருந்து வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்த போது, அம்மா தேங்காய்களைப் பயன்படுத்தி சோப்பு மற்றும் எண்ணெய் தயாரித்துக் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சியடைந்தாள்.

இனியா விரைவாக (swiftly) ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி இன்னும் அதிகத் தேங்காய் பறிக்கப் போனாள். ஆனால் அவளுடைய அம்மா “அவற்றைப் பறிக்க (pluck) வேண்டாம். நமக்கு மரம் எவ்வளவு கொடுக்கிறதோ, அதை மட்டும் நாம் பயன்படுத்துவோம்” எனக் கூறினாள்.

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

“இவற்றைத் தயாரிக்க நாங்கள் கீழே விழுந்த தேங்காய்களை (fallen coconuts) மட்டுமே பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே பார், ஒரு – மல்லிகைப் பூவை (jasmine flower) உள்ளே வைத்து ஒரு சோப்பைத் – தயாரித்து இருக்கிறோம்” என அவளது அப்பா கூறினார்.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 14

தோட்டக்கலை பற்றியும் பிற கலைகளைப் பற்றியும் இனியா நிறைய (a 10t) பள்ளியில் படித்திருக்கிறாள். சற்று வளர்ந்த பிறகு , இனியா செடிகளின் பானையை நிரப்பத் தேவையான தேங்காய் நாரை (coconut fibre) தயாரிக்க ஆரம்பித்தாள். தேங்காய் மேல் செதுக்குவதிலும் (carve) அவள் ஆர்வம் காட்டினாள். கீழே விழுந்த தேங்காய்களை வைத்து பொம்மைகளையும் (toys) சிலைகளையும் (idols) அவள் உருவாக்கினாள். தேங்காய் – சிரட்டைகளிலிருந்து (coconut shells) சின்னஞ்சிறிய ஆமைகளை (tiny turtles) செதுக்குவது அவளுக்குப் பிடித்தமான ஒன்றாக (favourite) மாறிவிட்டது. அதில் ஒன்றை எப்பொழுதும் தன் – கழுத்தைச் சுற்றி அணிந்து கொண்டாள் (wore).

Meanings and Explanations :

Page 69 :

grove – a group of trees, தோப்பு; next to – near, அடுத்து (அருகில்); lake – a large area of still water, ஏரி; wake up – get up from sleep, தூங்கி எழு; balanced – kept steady, கீழே விழாமல், சமநிலைப்படுத்தினாள்; empty – without anything inside, காலியான; basket / ba:skit / /’பாஸ்கிட் / என உச்சரிக்கவும், கூடை; followed – went after, பின் தொடர்ந்தாள்; brought – past tense of ) ‘bring’, OSITUT uignoir; fishing net- a net used to catch fish, மீன்பிடிக்கும் வலை;

washed – cleaned, துவைத்தாள்; dragged – pulled hard, இழுத்துக் கொண்டே சென்றார்; shore – land close to a waterbody, கரை; collected – gathered, சேகரித்துக் கொண்டார்;

turtle – an animal like the tortoise, ஆமை ; got stuck – fell into, சிக்கிக் கொண்டது; hurried – went fast, விரைந்தாள்; save – protect, பாதுகாத்திடு; sunny – when the sun was bright, வெயிலான; what if – what will happen, என்ன ஆகும்; left – past tense of ‘leave’, மீதமாய் இரு; sent her off – said goodbye to, அனுப்பி வைத்தாள்;

shade – place of darkness, நிழல்; fell into uneasy sleep – fell asleep but it was not a peaceful sleep, நிம்மதியில்லாத தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள்; dreamt – past tense of ‘dream’, கனவு கண்டாள்; support – find money for food, பராமரித்துக் கொள்; taken care of – looked after, பராமரித்தில் ஆழந்தாள்; in return – as a reward, அதற்குப் பதிலாக; woke up – got up from sleep, தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தாள்; bring up – take care of, பராமரித்துக் கொள் (வளர்த்துவிடு);

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Page 70 :

afternoon – time after midday, பிற்பகல்; weaving – making, நெய்து கொண்டு ; mats – carpets, பாய்கள்; whisper – speakinalow voice, கிசுகிசுக் குரலில் பேசு; lamp – light, விளக்கு; burned deep into the night – the lamp was burning till late night, இரவு நெடுநேரம் ஆகியும் விளக்கு (அணைக்கப்படாமல்) எரிந்து கொண்டிருந்தது;

fit inside – the little basket will hold, உள்ளே அடங்கும் அளவு மட்டும்; puzzled – was filled with confusion, குழப்பமடைந்தாள்; enough – sufficient, போதுமானதாக; wondered – filled with wonder, அதிசயித்தாள்; came back – returned, திரும்பி வந்தாள்; swiftly – quickly, விரைவாக; pluck – pull hard, பறித்துப் போடு; fallen coconuts – the coconuts which fell on their own, தானாக உதிர்ந்த தேங்காய்கள்; jasmine – a sweet smelling flower, மல்லிகை; learn – past tense of ‘learn’, கற்றுக் கொண்டாள்; a lot – many things, அனேக விஷயங்கள்; gardening – the art of raising plants in a garden, தோட்டக்க லை ; grew – past tense of ‘grow’, grew older- became big, வயது சற்று அதிகமான போது;

coconut fibre packs – dense coils made of coconut fibre, தென்னை நார்க்கட்டு; (bunches of these fibre are used in pots instead of soil – செடிகள் உள்ள பானையில் மண்ணுக்குப் பதிலாக வைக்கப்படும் தென்னை நார்கள்); carve – cut figures on, செதுக்கு; toys – dolls, பொம்மைகள்; idols – small | statues, சிலைகள்; favourite – something liked most, மிகவும் – பிடித்தமான; tiny – very small, மிகச் சிறிய; இதை /taini/ டைனி / என உச்சரிக்க வேண்டும்; out of – using, அதைக் கொண்டு; – coconut shells – hard outer covering of a coconut, தேங்காய் – சிரட்டைகள்; wore – past tense of ‘wear’; put on, அணிந்து கொண்டாள்; one – a chain with a small turtle carved out of coconut shell, ஆமை செதுக்கப்பட்ட சிரட்டை கொண்ட சங்கிலி;

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us understand :

Page 71 :

A. Tick (✓) the correct word.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 15

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 16

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

B. Match by writing the number.

1. Iniya Making soap and oil
2. Father Big brown eyes
3. Mother fishing

Answer:

1. Iniya Big brown eyes
2. Father fishing
3. Mother Making soap and oil

C. Listen, think and write.

Question 1.
What is the story about?
Answer:
This story is about using things in nature carefully. (using natural resources economically)

Question 2.
Why did mother and father usesmall basket for fish?
Answer:
Mother and father did not want to catch more fish than they needed. So they used a small basket for fish.

Question 3.
What did Iniya make with fibre?
Answer:
Iniya made coconut fibre packs to fill the pot for the plants.

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Question 4.
Why did Iniya make turtles?
Answer:
Carving turtles on coconut shell was Iniya’s favourite hobby. So she made turtles and put it around her neck.

Question 5.
How will you protect the trees around you?
Answer:
I will not cut the green branches of trees. I will use only the fallen branches. I will not cut down any tree or plant. For small plants I will make a fence and protect them from cattle.

Think Zone :

Question 1.
Circle the odd pair.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 17

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 18

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us Practise :

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 19

Page 72 :

Fill with the correct action.

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 20

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 21

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 22

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 23

Question 3.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 24

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 25

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us Practise :

Page 74 :

Circle and fill with ce, ci and cy.

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 26

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 27

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Fill in the blanks :

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 28

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 29

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 30

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 31

Question 3.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 32

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 33

Question 4.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 34

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 35

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us Practise :

Page 75 :

Fill in the blanks :

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 36

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 37

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 38

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 39

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Page 77 :

A. Match the picture to the word.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 40

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 41

B. Circle the words that receive the action.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 42

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 43

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

C. Choose the correct word.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 44

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 45

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us read :

Page 78 :

THE KING AND THE ANGEL

ஒரு அரசன் புதிய அரண்மனை ஒன்றைக் கட்ட விரும்பினான்.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 46

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 47

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 48

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 49

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 50

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 51

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 52

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 53

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 54

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 55

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Let us think and do :

Page 80 :

Circle the correct word.

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 56

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 57

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 58

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 59

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Fill in the blanks :

Question 1.
The king wants to build a palace with Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 61

Answer:
wood

Question 2.
The tree angel came in the king’s Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 62

Answer:
dream

BIG PICTURE :

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 63

Question 1.
When does he get up?
Answer:
He gets up at 5 o’clock.

Question 2.
When does he go to bed?
Answer:
He goes to bed at 9 o’clock.

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Question 3.
When does he celebrate his birthday?
Answer:
He celebrates his birthday on 7th March.

Question 4.
When does his summer holiday begin?
Answer:
His summer holiday begins on 15th April.

Question 5.
When does his school reopen?
Answer:
His school reopens on 2nd June.

Question 6.
When do we celebrate the Independence day?
Answer:
We celebrate the Independence day on 15th August.

Question 7.
When does he visit library?
Answer:
He visits the library on 29th January.

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

I can Do :

Page 82 :

Question 1.
Look at the pictures and name it.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 64

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 65

Question 2.
Circle the words with ce.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 66

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 67

Question 3.
Circle the words with ci.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 68

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 69

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Question 4.
Circle the words with cy.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 70

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 71

Page 83 :

Question 7.
Listen to the teacher and answer.

How will you ask me for a pen?

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 72

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 73

Question 8.
Look at the picture and fill with me, him, her or us.

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 74

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 75

Samacheer Guru 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends

Question 9.
Write the correct word.

a. Can you help Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60 with homework? (her / it)
Answer:
her

b. Lilly likes to play carrom, with Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60. (he / him)
Answer:
him

c. Abi saw Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60 at the bus stop. (she /her)
Answer:
her

d. Milk gives Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60 energy. (we / us)
Answer:
us

e. Selvi brought Samacheer Kalvi 3rd English Guide Term 3 Chapter 1 Our Leafy Friends 60 delicious food. (I / me)
Answer:
me